I nářadí potřebuje kontrolu

Pravidelně v práci používáte nářadí, které funguje na bázi elektřiny, takže by si zasloužilo pořádnou kontrolu, zdali je v naprostém pořádku a je bezpečné s ním pracovat? Revize elektro nářadí je stejně důležitá, jako kontrola kterékoli elektroinstalace či spotřebiče, takže neváhejte a splňte normu CNS 331600 ed., která je podstatná pro tento obor. Abyste na nic nebyli sami, jsme tu s vámi my a rádi provedeme revizi všeho nářadí, aby byla práce ve vaší firmě skutečně bezpečná a v případě nějakého úrazu nepadlo podezření na problém právě s přístrojem.

Důležité normy

A jaké jsou vlastně ony důležité normy, kterých je třeba se držet? Je tu například CSN 33 1600 ed., dále také CSN 33 1600 z května 1994 a CSN 33 1600 z března 2005. Díky těmto normám se zjednodušila revize spotřebičů i nářadí do jedné tabulky. Revize nářadí se tak provádí v souladu s normou CSN 33 1610 ed.2. Obraťte se na zkušené, kteří vědí, jak si poradit při revizi nářadí i spotřebičů a nezatěžujte se zbytečným studováním nejrůznějších norem a nařízení, když je znají odborníci, kteří odvedou takovou práci za vás!